KONGREYE GÜN KALDI

kongre bilimsel programı

30 EKİM 2019 KURSLAR

YENİDOĞANDA SOLUNUM DESTEĞİ KURSU
Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Didem Aliefendioğlu

YENİDOĞAN UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM KURSU
Kurs Yöneticileri: Ayşe Engin Arısoy, Ayşegül Zenciroğlu

ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU
Kurs Yöneticileri: Leyla Tümer, Ayşe Selimoğlu

ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU
Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Murat Duman

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVARIN KULLANIMI KURSU
Kurs Yöneticileri: Ateş Kara, Hasan Tezer

ENDOKRİNDE SIK GÖRÜLEN SORUNLARA VAKALARLA YAKLAŞIM KURSU
Kurs Yöneticileri: Feyza Darendeliler, Zehra Aycan

ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU
Kurs Yöneticileri: Derya Doğan, Bahar Bingöler Pekcici

YENİDOĞANDA SOLUNUM DESTEĞİ KURSU - 30 EKİM 2019

SALON D
Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Didem Aliefendioğlu
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Yenidoğanda mekanik ventilasyon uygulamalarında temel kavramlar
Didem Aliefendioğlu
14.00 - 14.30 Noninvaziv solunum desteği
Emel Okulu
14.30 - 14.45 Ara
14.45 - 15.30 Konvansiyonel mekanik ventilasyon yöntemleri
Merih Çetinkaya
15.30 - 16.15 HFO: Ne zaman, nasıl ?
Özge Altun Köroğlu
16.15 - 16.30 Ara
16.30 - 17.00 Kan gazları ve yorumlanması
Hilal Özkan
17.00 - 17.45 Mekanik ventilatördeki hastanın bakımı ve tedavinin sonlandırılması
Ayla Günlemez
17.45 - 18.15 Soru Cevap
18.15 - 18.30 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


YENİDOĞAN UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM KURSU - 30 EKİM 2019


Kurs Yöneticileri: Ayşe Engin Arısoy, Ayşegül Zenciroğlu
13.00 - 13.15 Tanışma ve Açılış
13.15 - 14.00 Doğum Odasında Güncel Yenidoğan Yaklaşımı
Esra Önal
14.00 - 14.45 Doğum sonrası Normal ve Riskli Yenidoğan Bebeklerin Bakımı ve Taburculuk Yaklaşımı
Canan Aygün
14.45 - 15.00 Ara
15.00 - 15.30 Hipoksik Yenidoğana Yaklaşım ve Transport İlkeleri
Sinan Uslu
15.30 - 16.15 Yenidoğanda Noninvazif Ventilasyon ve Surfaktan Uygulamaları
Zeynep İnce
16.15 - 16.45 Yenidoğan Sepsisinde Güncel Yaklaşım
Hande Gülcan
16.45 - 17.00 Ara
17.00 - 17.30 Yenidoğanda Sık görülen (anemi, tromboz, trombositopeni) Hematolojik Sorunlara Yaklaşım
Münevver Kaynak Türkmen
17.30 - 18.00 Yenidoğanda Sıvı- Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım
Nihal Demirel
18.00 - 18.15 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU - 30 EKİM 2019

SALON G
Kurs Yöneticileri: Leyla Tümer, Ayşe Selimoğlu
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.15 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
Canan Türkyılmaz
14.15 - 15.00 Tamamlayıcı Beslenme
Leyla Tümer
15.00 - 16.00 Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
Aydan Kansu
16.00 - 16.30 Ara
16.30 - 17.15 Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği
Çiğdem Seher Kasapkara
17.15 - 18.00 İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Ayşe Selimoğlu
18.00 - 18.15 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU - 30 EKİM 2019


SALON B
Kurs Yöneticileri: Agop Çıtak, Murat Duman
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Çocuk Hastaya Acilde Yapılandırılmış Yaklaşım
Hayri Levent Yılmaz
13.30 - 14.00 Şok: Hipovolemik, Kardiyojenik, Anafilaktik, Septik Şok
Agop Çıtak
14.00 - 14.30 Olgularla Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Murat Duman
14.30 - 14.45 Ara
14.45 - 15.15 Solunum Sıkıntısı olan Çocuğa Yaklaşım
Dinçer Yıldızdaş
15.15 - 15.45 Nöbeti Olan Hastaya Yaklaşım ve Status Epileptikus
Nilden Tuygun
15.45 - 16.15 İntrakranial Basınç Artışı ve Tedavisi
Tolga F. Köroğlu
16.15 - 16.30 Ara
16.30 - 17.00 Çocuklarda sık karşılaşılan zehirlenmeler
Özlem Tekşam
17.00 - 17.30 Sıvı ve elektrolit tedavisi
Tanıl Kendirli
17.30 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVARIN KULLANIMI KURSU - 30 EKİM 2019


SALON H
Kurs Yöneticileri: Ateş Kara, Hasan Tezer
12.45 - 13.00 Tanışma ve Açılış
13.00 - 13.30 Akut Faz Cevabı Ne Anlama Gelir? Nasıl Değerlendirilir?
Ateş Kara
13.30 - 14.00 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı
Hasan Tezer
14.00 - 14.15 Soru Cevap
14.15 - 14.30 Ara
14.30 - 15.00 Viral Serolojik Testlerin Yorumlanması
Dilek Yılmaz Çiftdoğan
15.00 - 15.30 Bakteriyal Serolojik ve Aglütinasyon Testlerinin Yorumlanması
İlker Devrim
15.30 - 15.45 Soru Cevap
15.45 - 16.00 Ara
16.00 - 16.45 Tüberkülozda Tarama, Temaslı ve Hasta için Laboratuvar Yaklaşımları
Erdal İnce
16.45 - 17.00 Soru Cevap
17.00 - 17.15 Ara
17.15 - 18.00 İntrauterin Enfeksiyonlarda Antenatal/Postnatal Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Derya Alabaz
18.00 - 18.30 Antibiyotik Alerjisinde Laboratuvar ve Klinik Yaklaşım
Zeynep Tamay
18.30 - 18.45 Soru Cevap
18.45 - 19.00 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ENDOKRİNDE SIK GÖRÜLEN SORUNLARA VAKALARLA YAKLAŞIM KURSU - 30 EKİM 2019

SALON E
Kurs Yöneticileri: Feyza Darendeliler, Zehra Aycan
13.15 - 13.30 Tanışma ve Açılış
13.30 - 14.00 Büyümenin Değerlendirilmesi ve Boy Kısalığına Yaklaşım
Filiz Tütüncüler
14.00 - 14.30 Puberte prekoza yaklaşım
Merih Berberoğlu
14.30 - 15.00 Tiroid Fonksiyon Testlerinin Yenidoğan ve Çocuklarda Yorumlanması
Cengiz Kara
15.00 - 15.30 Ara
15.30 - 16.00 Diyabette Çocuk Hekiminin Rolü; Erken Tanı, Tanı ve İzlem
Rüveyde Bundak
16.00 - 16.30 Kuşkulu Genitalyayı Tanıyor musunuz? Tanı gecikmelerinde neler olabilir?
Zehra Aycan
16.30 - 17.00 Olgularla Raşitizm: Nutrisyonel mi? Değil mi?
Erdal Eren
17.00 - 17.30 Çocuklarda Obezite Yaklaşım: Egzojen mi? Monogenik mi?
Samim Özen
17.30 - 18.00 Hipoglisemiye Yaklaşım
Bülent Hacıhamdioğlu
18.00 - 18.30 Soru Cevap
18.30 - 18.45 Kursun Değerlendirilmesi - Kapanış


ULUSLARARASI GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME REHBERİ (GİDR) UYGULAYICI EĞİTİMİ KURSU - 30 EKİM 2019

SALON F
Kurs Yöneticileri: Derya Doğan, Bahar Bingöler Pekcici
Eğiticiler: Derya Doğan, Bahar Bingöler Pekcici, Ezgi Özalp Akın, Funda Akpınar, Şenay Güven Baysal
09.00 - 09.30 Kurs Öncesi Değerlendirme, Tanışma ve Beklentiler
Bahar Bingöler Pekcici
09.30 - 10.15 Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin Önemi, Gelişimsel Sorunların Sıklığı, Nedenleri ve Önleyici Yaklaşımlar
Funda Akpınar
10.15 - 10.30 Ara
10.30 - 11.15 GİDR’nin Felsefe ve Yapısı, Araştırmaları ve Dünyada GİDR Kullanımı
Ezgi Özalp Akın
11.15 - 12.00 GİDR Tekniği ve Temel İlkeleri/Uygulama-1
Derya Doğan
12.00 - 12.30 GİDR-Gelişimi Destekleme Bölümü
Şenay Güven Baysal
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 13.45 GİDR Yarışması
Bahar Bingöler Pekcici
13.45 - 14.30 GİDR Uygulama, Kodlama ve Yorumlama
Ezgi Özalp Akın
14.30 - 14.45 Ara
14.45 - 15.30 GİDR Sonuçlarının Aile ile Paylaşılması
Derya Doğan
15.30 - 16.00 Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Yaklaşım ve İzlem İlkeleri
Ezgi Özalp Akın
16.00 - 16.15 Erken Girişim ve Sağaltım Uygulamaları
Funda Akpınar
16.15 - 16.45 Uygulama Sonuçlarının Paylaşılması
Bahar Bingöler Pekcici
16.45 - 17.00 GİDR Uygulayıcılarının Planları, Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
Derya Doğan